Job description chair

Als voorzitter houd jij de doelstellingen in het vizier en coördineer je de rest van het bestuur om deze samen te bereiken. Naast het overzicht houden ben jij met de politiek commissaris en secretaris verantwoordelijk voor de belangen van de lidorganisaties. Met de andere koepels vergader je samen met Student Life. Al met al zie jij als voorzitter hét grote plaatje van het bestuur.

The chairman keeps track of the objectives of the organisation and coordinates the rest of the board to achieve them together. In addition to keeping an overview, you, the political commissioner and secretary are responsible for the interests of the member organizations. You meet with Student Life, alongside the other umbrella organizations. All in all, as chairman, you see the bigger picture of the board.

 Klik hier voor meer informatie.

Job description secretary

Als secretaris zijn je voornaamste taken het bijhouden van de mail en de documenten. Je notuleert tijdens vergaderingen, werkt deze uit en maakt een lijst met taken voor iedereen. Buiten deze vaste taken spring je bij waar dat nodig is, hier zul je de meeste tijd aan kwijt zijn. Dit maakt je werk afwisselend en zorgt er voor dat je op veel vlakken binnen de organisatie betrokken bent.

Klik hier voor meer informatie.

Job description treasurer

Als penningmeester van CODC houd je je met uiteenlopende taken bezig. Aan de ene kant ben je verantwoordelijk voor de financiën en de begroting van CODC waardoor je als penningmeester goed op te hoogte moet zijn van de programmeringen. Aan de andere kant ben je verantwoordelijk voor het beoordelen toekennen van de subsidies voor de culturele lidorganisates en ben je het aanspreekpunt voor de lidorganisaties op het gebied van financiën. Heb je affinifteit met cijfers, kan je secuur werken en ben je goed in het creëren en houden van overzicht? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

As the treasurer of CODC you are involved in a variety of tasks. On one hand, you are responsible for CODC’s finances and budget, which means that as a treasurer you must be well informed about the events CODC organises. On the other hand, you are responsible for assessing the subsidy applications that the cultural member organizations submit. You are the point of contact for the member organizations in the field of finances. Can you work meticulously and are you good at creating and maintaining an overview? Then this position might be something for you!

Klik hier voor meer informatie.

Job description political representative

Als Politiek Commissaris ben jij de politieke vertegenwoordiger van de culturele studenten(organisaties) in Nijmegen. Je hebt een zetel in de Universitaire Studentenraad waarin jij je stem kan laten gelden! Je reageert op beleidsvoorstellen, zet nieuwe initiatieven op en schrijf je notities aan het College van Bestuur. Er is veel ruimtes om je persoonlijke ideeën en ambities te uiten om de universiteit te verbeteren en te helpen. Als USR-lid ben je onderdeel van de Gezamenlijke Vergadering en vergader je elke zes weken met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur. Wil jij je hard maken voor cultuur in de Universitaire Studentenraad, en wil jij nieuwe initiatieven opzetten voor de universiteit? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Klik hier voor meer informatie.

Job description programming coordinator

As a programming coordinator you are involved in devising and setting up events. These are productions in various shapes and sizes: from the art night to Kaf and Koren, from a collaboration with the library during the poetry week to the introduction festival. It is up to you to set up the Culture on Campus program.

Klinkt dit als muziek in jouw oren? Solliciteer dan nu voor de functie van programmeringscoördinator! Klik hier voor meer informatie.

Job description PR-coordinator

Do you like marketing and social media? Then the position of PR Coordinator might be something for you! You work together with a team: the PR Committee. They help you design posters, Facebook banners and maintain the website. As a PR Coordinator you work a lot with organising events for CODC. You will adapt the promotion to the event, so that as many people as possible wil come. So, are you skilled in programs like Photoshop and InDesign? Are you proficient in both English and Dutch? 

Then apply for the position of PR Coordinator! Klik hier voor meer informatie.

Job description production coordinator

Do you like coordinating events? Can you manage people and keep cool under pressure? 

As a production coordinator you are responsible for the production tasks of Cultuur op de Campus. This usually relates to executing productions set up by the programming coordinator and their committee: band competitions, exhibitions, movie nights. You are therefore very involved in the tasks that the programming coordinator carries out: when the program is ready, you roll up your sleeves and you get to work.

Klinkt dit als muziek in jouw oren? Solliciteer dan nu voor de functie van programmeringscoördinator! Klik hier voor meer informatie.

en_GB