Vacature politiek commissaris

± 36 uur per week

Als Politiek Commissaris (PoCo) ben je de politieke vertegenwoordiger van je achterban; de culturele studenten(organisaties). Je hebt een zetel in de Universitaire Studentenraad (USR), waar jij die stem kan laten gelden. Daar reageer jij op beleidsvoorstellen vanuit de universiteit, zet je nieuwe initiatieven op en schrijf je notities aan het College van Bestuur (CvB). In de USR ben jij dus de vertegenwoordiger van de Nijmeegse culturele studentenpopulatie. Jouw taak is om begrip te krijgen van de dingen die spelen in je achterban en je daar hard voor te maken in de politieke arena. Het gaat daar vaak om lange- tot middellange termijnplannen, zoals het financieren en bouwen van een nieuw cultuurcentrum.

Verder heb je veel ruimte om je eigen persoonlijke ideeën, visies en ambities uit te dragen en in te zetten om de universiteit verder te verbeteren. Als PoCo heb je een veelzijdige functie; het ene moment ben je aan het vergaderen bij het universitair vastgoedbedrijf over cultuurvoorzieningen, en het andere moment drink je koffie met het CvB. Je zult je sowieso inzetten voor de thema’s die cultuur raken, en daarbuiten is er voldoende ruimte om andere initiatieven op te zetten. Voel jij je geroepen je hard te maken voor cultuur in de Universitaire Studentenraad? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als Politiek Commissaris:

  • Behartig je de belangen van Cultuur op de Campus (CODC) en haar lidorganisaties op de HAN en de RU;
  • Neem je namens Cultuur op de Campus plaats in de Universitaire Studentenraad. Als USR-lid ben je ook onderdeel van de Gezamenlijke Vergadering (GV) en vergader je elke zes weken samen met de Ondernemingsraad (OR) en met het College van Bestuur (CvB);
  • Informeer je de lidorganisaties en de commissies over alles wat er speelt binnen de Universitaire Medezeggenschap.

Dit gebeurt in de eerste plaats tijdens de ALV’s van Cultuur op de Campus. Als politiek commissaris van CODC ben je voornamelijk actief binnen de USR als cultureel vertegenwoordiger. Dit betekent dat je:

  • Zitting neemt in GV-commissies, waarin onderwerpen die door het CvB worden aangedragen besproken worden;
  • Zitting neemt in werkgroepen, waarin onderwerpen met mede USR-leden op eigen initiatief worden opgepakt;
  • Universiteitsbrede acties organiseert zoals de dag van de medezeggenschap, Rector on Tour en Radboud by Night;
  • Proactief het gesprek aangaat met beleidsmedewerkers, bestuurders en directeuren om ervoor te zorgen dat zij de Nijmeegse (culturele) student zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd;
  • Ook vervul je overige werkzaamheden in het kader van studenten belangenbehartiging, zoals het bijwonen van andere vergaderingen, klankbordgroepen of activiteiten.
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Je kunt solliciteren door je CV en motivatie naar bestuur@codc.nl te sturen!
nl_NL