Bestuur 2023/2024

Het XXIXe bestuur van Cultuur op de Campus bestaat uit: 

Amber Kolk 

Voorzitter, Secretaris & Pr-Coordinator

Jerom den Rooijen

Penningmeester

Ramon Tjan 

Politiek Commissaris

Igor Delen

Programmeur Intern

Hedwig van Putten Programmeur Extern

nl_NL