Ondersteuning

Cultuur op de Campus is sinds 2018 de koepelorganisatie voor culturele studentenorganisaties. Dit betekent dat wij ze vertegenwoordigen en faciliteren waar mogelijk. Ontdek hier wat Cultuur op de Campus voor jou als aangesloten organisatie kan doen.

Faciliteiten

Cultuur op de Campus denkt mee over repetitie-, opslag- en vergaderruimtes op de campus of daarbuiten. De wensen van de lidorganisaties worden in kaart gebracht en deze trachten wij te verwezenlijken op politiek niveau maar ook door zelf aan de slag te gaan.

Zo gaan wij actief in gesprek met partijen die passende ruimtes aanbieden, zoals de Radboud Universiteit, de HAN of wijkcentra van de gemeente. Om deze doelen te bereiken werken we nauw samen met Student Life, de tak van de universiteit die studentenorganisaties ondersteunt. Naast de bovengenoemde voorbeelden zijn er nog vele andere praktische zaken waar we mee kunnen helpen. Als je iets mist als vereniging, neem dan contact met ons op.

Vertegenwoordiging

Daarnaast stellen we notities op aan het College van Bestuur over zaken over de ondersteuning van cultureel actieve studenten die nog gemist worden op de Radboud Universiteit en bespreken we dit in de Universitaire Studentenraad, waar Cultuur op de Campus een zetel heeft.

Verder zoeken we politieke ingangen bij de HAN om verdere afspraken ter ondersteuning van culturele organisaties mogelijk te maken.

Subsidieverstrekking

Cultuur op de Campus verstrekt sinds 2018 subsidies vanuit de Radboud Universiteit aan haar lidorganisaties. Hierin worden wij geholpen en overzien door Student Life. Door gesprekken met lidorganisaties in het begin van het jaar willen we de mogelijkheden voor subsidies samen onderzoeken. Daarop kan een subsidieaanvraag gedaan worden bij Cultuur op de Campus om de begroting sluitend te krijgen. Voor meer informatie over de aanvraag zie het subsidieregelement

Promotie

Cultuur op de Campus heeft zowel online als offline succesvolle eigen promotiekanalen, beheerd door de PR Coördinator. Het is mogelijk om via de PR Coördinator ondersteuning te krijgen in de eigen promotie van een lidorganisatie. Ook is het mogelijk om je evenementen te promoten via de kanalen van Cultuur op de Campus.

Daarnaast verwijzen we geïnteresseerde studenten door naar onze lidorganisaties, bij bijvoorbeeld de eindpresentatie van de culturele cursussen in het Sportcentrum.

Verbinding en informeren

Cultuur op de Campus organiseert bijeenkomsten voor al haar lidorganisaties in zowel formele als informele sfeer. Dit uit zich in bijvoorbeeld maandelijkse borrels, bijeenkomsten en het Cultuurgala. Verder organiseert CODC algemene ledenvergaderingen om leden te informeren over huidige culturele ontwikkelingen op de Campus Heyendaal.

Professionalisering

Cultuur op de Campus organiseert of regelt workshops voor studentbestuurders wanneer daar behoefte naar is of dit interessant lijkt. Dit kunnen workshops design zijn, PR-workshops of een workshop overdracht. In veel gevallen werken we hierbij nauw samen met Student Life om een professioneel aanbod te kunnen leveren.

Vereniging oprichten

Cultuur op de Campus helpt studenten met het oprichten van nieuwe culturele verenigingen. Voorwaarde hierbij is dat deze vereniging iets nieuws brengt voor culturele studenten. Heb je een idee voor een nieuwe vereniging? Stuur een mail naar bestuur@codc.nl

nl_NL